BIP
zmniejsz rozmiar standardowy rozmiar zwiększ rozmiar

Klasyfikacja zawodów

Klasyfikacja wydawana rozporządzeniem ministra właściwego do spraw pracy jest przede wszystkim narzędziem do prowadzenia badań statystycznych i sporządzania analiz rynku pracy (także do porównań międzynarodowych).

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.

 

Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537).

 

Polska klasyfikacja zawodów i specjalności oparta jest na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji ISCO opracowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowanym przez Eurostat do stosowania w krajach Unii Europejskiej.

WYSZUKIWARKA OPISU ZAWODÓW

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: klasyfikacja zawodów [ 1 ]
Klasyfikacja zawodów i specjalności Klasyfikacja zawodów i specjalności 2011-09-14 15:02:56 1.33MB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl